کارگاه پژوهشی مهارتی«نگارش متون»؛ روش شناسی جمع آوری و پردازش اطلاعات

زمان: ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۰

استاد: سرکار خانم حسین پور

سرفصل های ارائه شده:

در ادامه سلسله کارگاه های پژوهشی ـ مهارتی، کارگاه های روش شناسی جمع آوری و پردازش  اطلاعات ویژه طلاب سطح دو و سه در قالب دو جلسه معادل چهار ساعت برگزار شد.

این کارگاه به نوعی تتمّه سایر کارگاه ها می باشد تا ذهن پژوهشگر را با فضای واقعی تالیفات آشنا نماید و به نوعی سبب افزایش تفکر وی شود.

تحقیق و پژوهش کردن نیازمند توانایی، زمان دار بودن و پشتکار است. زیرا هر مرحله ای خود به مراحل کوچک تری تقسیم می شود که در کل آن تاثیر گذار و گاهی تعیین کننده است.

از مهم ترین، دقیق ترین و زمان برترین مراحل تحقیق، مقوله جمع آوری اطلاعات و در پایان پردازش محتوا می باشد. به این جهت در این کارگاه نبست به تعریف داده، مواد خام و اطلاعات، انواع یادداشت برداری با ذکر اصول و قواعد پرداخته شد و در ادامه به تعریفی از پردازش، شرایط آن اشاره شد.

پردازش به اندازه ای در تالیفات پژوهشی موثر است که عدم دقت در این مرحله ممکن است نتایج تحقیق بر عکس و یا حتی منتج به نتیجه نشود. دراین راستا می توان به دسته بندی پژوهشگران گذری داشت که نوع کار هریک به چه نحو و چه ثمراتی را در پی دارد.

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *