نشست علمی گردشگری اسلامی

نام طرح( فراخوان مقاله/ همایش/ نشست علمی): نشست علمی اهمیت گردشگری زیارتی- اسلامی موضوع : بررسی گردشگری اسلامی با تأکید بر زیارت تاریخ اجرا: ۱/۱۰/ ۹۵ اهداف: انتقال فرهنگ اسلامی با گردشگری مذهبی، گردش...