جلسه اخلاق با سخنرانی حاج آقای خسروی ویژه طلاب دوره تثبیتی...

زمان: سه شنبه ۲۵ تیر۹۸ از ساعت ۱۰ الی ۱۱ نشست اخلاقی با موضوع : خودشناسی برای خداشناسی، با حضور حاج آقا خسروی استاد حوزه و دانشگاه درجمع طلاب تثبیتی و اساتید درسالن اجتماعات مدرسه علمیه پیروان حضرت ز...