نشست علمی مجازی، خانواده شاد و متعادل با استناد به آیات و روایات...

نشست علمی مجازی، خانواده شاد و متعادل با استناد به آیات و روایات، با حضور استاد خانم لیدا نادرنیا، استاد حوزه و دانشگاه پژوهشگر و مشاور خانواده تاریخ بارگذاری صوت ۹۹/۰۲/۲۹ سرفصلهای ارائه: شناخت انواع...