کارگاه پژوهشی مهارتی«دوره دوم»: چـکیده و مـقدمه نویـسی و نتیجه گیـری...

زمان: تاریخ شروع: ۱۴۰۰/۰۴/۲۷  تاریخ پایان: ۱۴۰۰/۰۵/۱۰     تعداد جلسات: ۳ جلسه استاد: خانم حسین پور سرفصلهای ارائه شده در کارگاه: دوره دوم کارگاه های مهارتی ـ پژوهشی با عنوان چکیده و مقدمه نویسی و نتی...

برگزاری جلسه توجیهی طلاب تثبیتی ورودی سال تحصیلی ١۴٠١ – ١۴٠٠...

زمان: ۳۱ تیر ۱۴۰۰ جلسه توجیهی طلاب تثبیتی ورودی سال تحصیلی ١۴٠١ – ١۴٠٠ با حضور طلاب تثبیتی و خانواده آنان و نیز اساتید و کادر مدرسه با سخنرانی مدیریت محترمه مدرسه حاجیه خانم لاکی در سالن اجتماع...