برگزاری جلسه نشست فقهی

زمان: چهرشنبه ۲۲ آذر ۹۶ نشست فقهی با حضور حاجیه خانم لاکی مسوول آموزش مدرسه علمیه پیروان و پاسخگوی مسائل شرعی حرم مطهر با موضوع فقهی غنا و موسیقی در جمع طلاب در سالن اجتماعات مدرسه علمیه پیروان حضرت ...